Współpraca

W naszej przychodni udzielane są świadczenia na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowo mamy podpisane umowy na badania z:

  • Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku
  • Zespołem Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
  • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej WIMED w Lipnie
  • Laboratoriami diagnostycznymi VITALABO
  • Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy – w zakresie pielęgniarki i położnej rodzinnej.